Author Archives: incedusunceler

About incedusunceler

Emekli Öğretmen-Gazeteci

ŞAH İBRAHİM VELİ OCAĞI; MEZİRME YA DA BALLIKAYA…

Standart

ŞAH İBRAHİM VELİ OCAĞI; MEZİRME YA DA BALLIKAYA…

Süleyman ÖZEROL

Yirmi yedi yıldan bu yana Ballıkaya (Mezirme) ile ilgili derleme ve araştırma çalışmaları yapmaktayım. Doğal olarak Şah İbrahim Veli Ocağı hakkında da derleme ve araştırmalarım oldu. Halk kültürü ağırlıklı çalışmalar yaptığım için daha çok derleme ağırlıklı oldu elbette.
Bunun yanında Gazi Üniversitesi tarafından yapılan iki bölümlük derleme çalışmasından bir bölümü yayınlandı (2004). Diğer bölüm (2006) hakkında bilgi sahibi değilim.
Ali Akın ile 2004 yılında tanıştık. Sitede emeği geçek tek kişi o… Emeğine sağlık…
Ben bazı yazılarla destek olmaya çalıştım. Ayrıca fotoğraflar da gönderdim.
Ancak bir ara virüs saldırısı sonucu site çökertildi. Bazı veriler yeniden yüklenemedi. Zamanla yüklenecek elbette.
Bu arada köylülerimizden bazıları site kurmak istediklerini haber verdiler.
Resmi site olursa (Muhtarlık ya da dernek adına olabilir idi) destek olacağımı, kişisel olarak kurulan bir siteye destek veremeyeceğimi belirttim.
Ebette ki destek olmak benim görevimdi. Ancak bazı tutumlar karşısında bundan vazgeçtim. Çünkü birileri hazır yazı ve fotoğrafalrı kullanmayı, hatta kendi adlarına yayınlamayı seviyorlardı. Emeğe saygı denen olguya aldırış etmiyorlardı.
Biraz üreticilik yapsınlar istedim aslında. Araştırsınlar, derlesinler, fotoğraf çeksinler….
Amacım Ballıkaya’yı her şeyiyle daha iyi tanıtmaktır. Diğer köylülerimin de bunu yapmasını dilerim.

Kişisel olarak hiç bir köylüm ile sorunum olmadığını herkes bilir.  Bu site konusu ile de kimse ile bir sorun yaşamak istemiyorum. Ancak onurumu ilgilendirecek bir davranışta bulunan olursa da hoş bir şey olmaz elbette. Bazı tutumlara tanık oldum, ama beni tanımadıklarına ve bilmediklerine veriyorum.

Herkese en güzel günler, mutlu bir yaşam diliyorum.

Şah İbrahim Veli Sitesine gönderilmiştir. 01 Mayıs 2010 23:21/Ankara

TRT AVAZ’IN ÇEKİME GELİŞİNDEN…

Standart

TRT AVAZ’IN ÇEKİME GELİŞİNDEN…

Hasan ÖZEROL

15 Ocak 2011’de Cuma günü çekim yapmak için Kültür Bakanlığı’ndan geldiler. Köyde kimse kalmamış, tabiat uykuda idi. Etrafta çekim yaptıktan sonra okulda toplandık. Muhtar Abidin Koç bir konuşma yaptıktan sonra misafirlere emekli öğretmen Mustafa Arı benim “Gelin de köyümü görün dostlarım” şiirimi okudu.

Köyümün adı Mezirme idi
Bir zamanlarda Ballıkaya oldu
Şah Veli tekkesin burada kurdu
Gelin de köyümü görün dostlarım

Okuryazar olmuş halkın hepisi
Özünde var Ehlibeyit sevgisi
Dermanını burada bulur kimisi
Gelin de köyümü görün dostlarım

Şah Veli dedemin Ballıkaya’sı
Soğuk suyu ile temiz havası
Bütün Türkiye’de duyuldu sesi
Gelin de köyümü görün dostlarım

Hekimi doktoru paşası da var
Yeşil zümrüt gibi köşesi de var
Karadirek Vayloğ dede’si de var
Gelin de köyümü görün dostlarım

Bakan Seyfi Oktay pek çok çalıştı
Köyümüze hizmet geldi bölüştü
Pek çok kimse onla işe kavuştu
Gelin de köyümü görün dostlarım

Özerol da kış yaz köyde yaşıyor
Gam kasavet bazen boydan aşıyor
Sizleri görünce bazen coşuyor
Gelin de köyümü görün dostlarım

Okuduktan sonra beni misafirlere,”Bu şiirin yazarı bu adam” deyi tanıttı.
Ben de birkaç şiir okuyacağımı söyledim, “olur” dediler. Ben de gelip köy pınarına yazdığım şiiri okuyayım dedim, beraber gittim, pınarın önüne vardık.  Kamerayı kurdular, Ağpuğar’a yazdığım şiiri okudum.

Neden böyle garip garip durursun
Sucuların çoktu senin Ağpuğar
Her şeyin değişiyor sen de bilirsin
Sucular gurbete düştü Ağpuğar

İşe gider hep önünden geçerdim
Ben de tatlı tatlı suyun içerdim
Seni yaptırana dua ederdim
Dilerim ömrün uzun olsun Ağpuğar

Bozulmuş benizin taşın erimiş
Anlaşılan yaşın yüz onu geçmiş
Suyun azalmış da sarı çim bitmiş
Kuraklıktan etkilendin Ağpuğar

Yazın sucuların gurbetten gelir
Dilerim Allahtan yüzün hep gülür
Suyundan içenler sağlıklı olur
Dertlere devadır suyun Ağpuğar

Özerol ömür boyu suyundan içti
Bu fani dünyadan kim geldi geçti
Seni üzgün görmek beni de üzdü
Yapın çok güzeldir senin Ağpuğar (1)

Encümenin eski evinin arkasında durduk. Bana kaç şiir yazdın, son şiirin nedir” diler. “Kitapta 92 şiirim var. Hepsini kayıp ettim, beş yüz şiir yazmıştım belki” dedim. Sema Hanım yanımda kaldı, öbür arkadaşları eski köyü çekmeye başladılar. Dört kıta okudum. Daha çok mu dedi, yirmi kıta deyince en son kıtayı da oku, vaktimiz az deyince son kıtayı okudum.

Özerol hayatım şiire döktüm
Ulu sular gibi çağladım aktım
Bazen de hasretle yollara baktım

Durakladım, öğkelendim, gözlerim yaşardı, kendisi de mahzunlaştı, gözleri yaşardı.
Kösharmanı’na geldik. Hüseyin Başaran, Hacı Şahin saz çaldılar, halay çektik, görüntüleri aldılar. Yemekler tanıtıldıktan sonra akşama yakın semah dönüldü. Kırat semahında Hüseyin Şahin, Ali Şahin (İğdirli), Hasan Basri Hoca (Mıhayilli), Göğ Ali (Mihayilli); Ya Hızır Semahında Telli Şahin, Zeynep Tuna, Zeynep Çelik döndüler.
Saat dörtte çekiciler gittiler.

(1) 11 Ocak 2008 Ballıkaya; Ağpuğar’ı eşini, dostunu ve sevdiğini kayıp etmiş mahzun bir insana benzeterek bu şiiri yazdım. Akpınar yaz aylarında sucuları ile buluşa… (S.  ÖZEROL: Babamın Şiirleri, Rek Tur Matbaası, Malatya 2009, s.115)

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BALLIKAYALILAR

Standart

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BALLIKAYALILAR

Dünya üzerinde bulunan Ballıkayalılar hane itibariyle belirlenerek sıralanmıştır. Aynı ad ve soyadı olanların birbirine karıştırılmaması için de “Düşünceler” bölümüne kimlerden olduğu ya da takma adlarla desteklenmiştir.
Örnek: Mustafa Arı – Murtaza – Osmanın> Osmanın Murtazanın oğlu
2005 yılı başı itibariyle Ballıkaya’da 48 hane yaşamaktadır.
Adana’da 5, Adapazarı’nda 1, Amasya’da 3, Ankara’da 160, Antalya’da 9, Burdur’da 1, Bursa’da 8, İstanbul’da 77, İzmir’de 19, Kocaeli’nde 1, Malatya’da 43, Manisa’da 5, Mersin’de 8, Muğla’da 2, Sinop’ta 1, Şanlıurfa’da 1, Tekirdağ’da 1 hane olmak üzere yurt içinde toplam 393 hane…
ABD’de 1, Almanya’da 29, Avustralya’da 1, Avusturya’da 1, Hollanda’da 4, İsviçre’de 2, Kıbrıs’ta 2 olmak üzere toplam yurt dışında: 40 hane…
Dünya üzerinde toplam 433 hane Ballıkayalı bulunmaktaydı.
“2010 yılında güncelleme yapılacaktır” demiştik ve güncelleme yaptık.
BALLIKAYA KÖYÜNDE OTURAN BALLIKAYALILAR: 40
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Adana 6, İzmir 18, Adapazarı 1, Kocaeli 1, Amasya 1, Malatya 40, Ankara 166, Manisa 5,  Adana 6, Mersin 7,  Antalya 11, Muğla 2, Burs 8, Sinop 1,  Çanakkale 1, Tekirdağ 1, Denizli 1, Van 1, İstanbul 82
Toplam: 3 5 9
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Almanya 30, Amerika Birleşik Devletleri 1, Avustralya 1, Avusturya 1,  Hollanda 4, İngiltere 1, İsviçre 2, Kazakistan 1, Kıbrıs 2
Toplam: 43
GENEL DURUM
Ballıkaya Köyünde Oturan Ballıkayalılar 40
Türkiye’nin Çeşitli İllerinde Oturan Ballıkayalılar 359
Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde Oturan Ballıkayalılar 43
 GENEL TOPLAM: 442
BALLIKAYA KÖYÜNDE OTURAN BALLIKAYALILAR: 40
1. Mustafa ARI Murtaza Osmanın
2. Hüseyin ATALAY Hasan Telöğ
3. Cuma ÇAKIR Abdullah Kör Abdılla
4. Hüseyin ÇELİK Ali Alöğ Dede
5. Elif ÇELİK Mehmet Haççöğ
6. Mustafa ÇELİK Abidin Karadedenin
7. Hüseyin ERHAN Nefes Nefes
8. İbrahim EROL Mustafa Sarı Mıstafa
9. Ali FIRAT Mustafa Küllöğ
10. Hüseyin FIRAT Mustafa Küllöğ
11. Elif GÜNER Ali Kapığranın
12. Hüseyin GÜNER Ali Kapığranın
13. Mustafa GÜNER İbrahim Aşgar
14. Haydar KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
15. Mustafa KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
16. Abidin KOÇ Hasan Cangılı
17. Abidin KOÇ Hasan Ağadöğn
18. Bektaş KOÇ İbrahim İncir
19. Abidin OKTAY Abuseyif Haydarınoğlu
20. Enver OKTAY Abidin Pala
21. Hasan ÖZEROL Süleyman Dıdının
22. Abidin ÖZTÜRK Efendi Vezik
23. Hasan ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
24. Hüseyin ÖZTÜRK İsmail Başöğün
25. Mustafa ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
26. Süleyman ÖZTÜRK Mahmut Şaşoğ
27. Abbas ÖZTÜRK Süleyman Kariseyin
28. Ali ÖZTÜRK Yusuf Kara Yusup
29. İlyas TUNA Mustafa Vayloğ
30. Fatma UÇAR Ali Alicik
31. Yusuf UÇAR Eşi Tamam Memenin
32. Ali YALÇIN Bektaş Hasinin
33. Hamza YALÇIN Hüseyin Deliseyin
34. İsmail YALÇIN Mahmut Fanı
35. İsmail YALÇIN Mustafa İsmet
36. Hasan YILDIRIM Ali Abışdedenin
37. Esma YALÇIN Mahmut Fanı
38. Hasan YILMAZ Minnet Minnetin
39. Zeynep YILMAZ Haceli Encümen
40. Numan KOÇ Hasan Ağadöğün
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Adana’da Oturan Ballıkayalılar: 6
1. Hüseyin ÇAKIR Yusuf Meyreyin
2. Hüseyin GÜNER İsmail Cabillinin
3. Yusuf GÜNER İsmail Cabillinin
4. Nuriye KORKMAZ Abidin Abidöğ
5. Sedat UÇAR Ali Memenin
6. Ali ÇAKIR Abidin Kürthasanın
Adapazarı’nda Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Cafer KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
Amasya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Ali ŞAHİN İhsan Usta Süleymanın
Ankara’da Oturan Ballıkayalılar: 166
1. Abidin ARI Hüseyin Emiriseyin
2. Hasan ARI Hacı Osmanın
3. Kemal ARI Murtaza Osmanın
4. Sadık ARI Murtaza Osmanın
5. Jale BAŞARAN Ali Aşığın
6. Necdet BAŞARAN Ali Aşığın Haceli
7. Necmiye BAŞARAN Ali Aşığın haceli
8. Yusuf BAŞARAN Ali Aşığın Haceli
9. Hasan ÇAKIR Yusuf Meyreyin
10. Zekine ÇAKIR Kürt Hasan
11. Celal ÇELİK Mustafa Mınmınoğun
12 İsmail ERCAN Abuseyif Sellöğ
13 Mustafa ERCAN Abuseyif Sellöğ
14 Satı ERHAN Yusuf Cümenin
15 Cuma ERHAN Yusuf Cümenin
16 Danyal ERHAN Cafer Cimoğlu
17 Faruk ERHAN Cuma Cümenin
18 Gencay ERHAN Cafer Cimoğlu
19 Mustafa ERHAN Nefes Neföğ
20. Nevzat ERHAN Yusuf Cümenin
21. Salman ERHAN Cafer Cümenin
22. Ufuk ERHAN Cuma Kara Cüme
23. Fatma EROL Duliseynin Gelini
24. Ali EROL Ali Duliseyinin
24. Ali EROL Hüseyin Duliseyinin
26. Hasan EROL Ali Duliseyinin
27. Hüseyin EROL Hüseyin Duliseyin
28. Hüseyin EROL Ali Duliseyinin
29. Nurettin EROL Hüseyin Duliseyinin
30. Nurullah EROL Hüseyin Duliseyinin
31. Ahmet FIRAT Cuma Cümük
32. Arif FIRAT Hüseyin Küllöğün
33. Kasım FIRAT Çelebi Küllöğün
34. Nihat FIRAT Cuma Cümük
35. Abidin GÜNER Eyüp Yuğlunun
36. Ali GÜNER Abidin Karoğlan
37. Ali GÜNER Hüseyin Cin Hiseyin
38. Figani GÜNER İpşir Memmedağanın
39. İlhan GÜNER Hüseyin Maççoğ
40. Hacı GÜNER Hüseyin Maççoğ
41. Fikret GÜNER Hüseyin Gapığranın
42. Hasan GÜNER Ali Kapığranın
43. Hasan Güner Hüseyin Cin Hiseyin
44. Hüseyin GÜNER Hasan Aşgar
45. Hüseyin GÜNER İpşir Memmedağanın
46. İbrahim GÜNER İsmail Cabillinin
47. İsmail GÜNER Abidin Cabilli
48. İsmail GÜNER Hüseyin Maççoğ
49. Kubilay GÜNER İpşir Memmedağanın
50. Mansur GÜNER Mehmet Papak
51. Murat GÜNER Mehmet Papak
52. Mehmet GÜNER İpşir Memmedağanın
53. Mustafa GÜNER İbrahim Aşgarın
54. Savaş GÜNER Hüseyin Kapığranın
55. İnsaf GÜNER Mehmet Memmedağa
56. Yüksel GÜNER İpşir Memmedağanın
57. Abbas KOÇ Hacı Çerkez Hacı
58. Ali KOÇ Hüseyin Hacelemminin
59. Ali KOÇ İsmail Çerkes Hacının
60. Ali KOÇ Paşa Hasiğin
61. Ali Asgar KOÇ İbrahim İncir
62. Ali Haydar KOÇ Haydar İncirin
63. Cafer KOÇ Hüseyin Hüsü
64. Çerin KOÇ Abidin Ağadöğn
65. Haceli KOÇ Eyüp Gılloğ
66. Hasan KOÇ Garip Hüsünün
67. Hasan KOÇ Hüseyin Polis Hüsü
68. Hüsniye KOÇ İbrahim İncir
69. İsmail KOÇ Abidin
70. İsmail KOÇ Hacı İmöğ
71. İsmail KOÇ Eyüp Gılloğ Ayıp
72. İsmail KOÇ Ahmet Gılığn
73. Kemal KOÇ Paşa Hasiğn
74. Kubilay KOÇ İsmail Ayıbın
75. Muhammet KOÇ Ahmet Gılığn
76. Mustafa KOÇ Hasan Cangılı
77. Paşa KOÇ Hasan Hasik
78. Turgay KOÇ İsmail Ayıp
79. Vahide KOÇ Ahmet Gılığn
80. Mehri KUTLU Cafer Ayıbın
81. Ali KUTLU Hasan Halilin
82. Ceyhan KUTLU Hasan Hacanın
83. Hasan KUTLU Halil Hacanın
84. Hüseyin KUTLU Hasan Halilin
85. Süleyman KUTLU Süleyman Hacagillerden
86. Mehmet OĞUZTÜRK Ali Emir Hiseyinin
87. Ali Rıza OKTAY Seyfi Polis İpşirin
88. Fatma OKTAY İpşir Polis İpşirin
89. Hamdi OKTAY Abuseyif Haydarın Oğlu
90. Zeynep OKTAY İpşir Polis İpşir
91. Hasan OKTAY Avni Farazanın
92. Haydar OKTAY Abuseyif Haydarın Oğlu
93. Hüsne OKTAY Hasan Hüseyin
94. İrfan OKTAY Seyfi Polis İpşirin
95. İsmail OKTAY Hamdi Haydarın
96. Ali Rıza OKTAY Seyfi İpşirin
97. Kemal OKTAY Avni Farazanın
98. Lale OKTAY Abidin Çolak
99. Muharrem OKTAY Hüseyin Culuk
100. 164. Özgür OKTAY Muharrem Culukların
101. Seyfi OKTAY İpşir Polis İpşir
102. Yeter OKTAY İpşir Polis İpşir
103. Yusuf OKTAY Avni Farazanın
104. Ozan ÖZEROL Süleyman Usta Hasan
105. Abdullah ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
106. Ahmet ÖZTÜRK Efendi Vezik
107. Ali ÖZTÜRK Yusuf Dımışın
108. Ali ÖZTÜRK Mahmut
109. Fatoş ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
110. Görkem ÖZTÜRK Ateş Mustafanın
111. Hasan ÖZTÜRK Hüseyin Karelifin
112. Hasan ÖZTÜRK Abuseyif Abış
113. Haydar ÖZTÜRK Hüseyin Yemenin
114. Haydar ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
115. Hüseyin ÖZTÜRK Efendi Vezik
116. Hüseyin ÖZTÜRK Mehmet Başöğün
117. İsmail ÖZTÜRK Paşa Hasiğin
118. Mahmut ÖZTÜRK Abuseyif Yusubaanın
119. Mehmet ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
120. Muhammet ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
121. Mustafa ÖZTÜRK Süleyman (Mırdik)
122. Mustafa ÖZTÜRK Efendi Vezik
123. Mustafa ÖZTÜRK Ali Çürük Ali
124. Mustafa ÖZTÜRK Yusuf Kara Yusup
125. Mustafa ÖZTÜRK İsmail Paşanın
126. Naci ÖZTÜRK Hüseyin Alefendinin
127. Rıfat ÖZTÜRK Ali Katibali
128. Rıfat ÖZTÜRK İsmail Paşanın
129. Ruşen ÖZTÜRK Ahmet Veziğin
130. Tamam ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
131. Temel ÖZTÜRK Mustafa Mırdik
132. Yusuf ÖZTÜRK Abuseyif Yusubaanın
133. Yusuf ÖZTÜRK Hasan Yemennin
134. Zeynel ÖZTÜRK Yusuf Dımışın
135. Ailekber ŞAHİN Hüseyin İmamın
136. Gültekin ŞAHİN Hasan Senemin
137. Hüseyin ŞAHİN İmam Kara İmam
138. Süleyman ŞAHİN Hüseyin Senemin
139.Ünal ŞAHİN HÜSEYİN Hüseyin Fatma
140. Ali UÇAR İsmail İsgöğ
141. Bülent UÇAR Ali İsgöğün
142. Ercan UÇAR Yusuf Memenin
142. Nihat UÇAR Ali İsgöğün
144. Şener UÇAR Ali İsgöğün
145. Doğan UÇAR Mustafa Aboğun
146. Hasan UÇAR Hüseyin İsgöğün
147. Hüseyin UÇAR İsmail İsgöğ
148. İlyas UÇAR Mustafa Aboğun
149. Murtaza UÇAR Aziz Azzöğ
150. Hüseyin UÇAR Aziz Azzöğ
151. Mustafa UÇAR Abdullah Aboğ
152. Sedat UÇAR Ali Memenin
153.Ahmet YALÇIN Süleyman Topdede
154. Hüseyin YALÇIN Süleyman Topdede
155. Mahmut YALÇIN İsmail Fanının
156. Mehmet YALÇIN İsmail Fanının
157. Yusuf YALÇIN Süleyman Topdede
158. Abbas YILDIRIM Hüseyin Abışdede
159. Faruk YILDIRIM Ali Abışdede
160. Hakan YILDIRIM Abbas Abışdede
161. Hasan YILDIRIM Hüseyin Abışdede
162. Hüseyin YILDIRIM Abbas Abışdede
163. Metin YILDIRIM İbrahim Abışdede
164. Zeynel YILDIRIM Hasan Abışdede
165. Bülent YILMAZ Salman Haceli Dede
166. Burhanettin YILMAZ Haceli Hacelidede
Antalya’da Oturan Ballıkayalılar:11
1. Niyazi ATALAY Hüseyin Telöğ
2. Mustafa ÇELİK Mustafa Haççöğün
3. Erkan ERHAN Hüseyin Neföğün
4. Soner EROL Ali Duliseynin
5. Hüseyin KUTLU Cafer Ayıbın
6. Hatayi ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
7. Hayati ÖZTÜRK Haydar Başöğün
8. Recep ŞAHİN İhsan Senemin
9. İbrahim YILDIRIM Hüseyin Abışdedenin
10. Ali Yusuf ÇELİK Hüseyin Alöğ
11. Seyfi ÇELİK Hüseyin Alöğ
Bursa’da Oturan Ballıkayalılar:8
1. Ali ÖZTÜRK İsmail Kariseynin
2. Elif ÖZTÜRK Hüseyin Kariseyn
3. Mustafa ÖZTÜRK İsmail Kariseynin
4. Ali Kemal ŞAHİN Hüseyin Senemnin
5. İsmail KOÇ Hüseyin Hacelemminin
6. Ali KOÇ İsmail Hacelemminin
7. Mustafa KOÇ İsmail Hacelemminin
8. Yüksel YALÇIN İbrahim Deliseynin
Çanakkale’de Oturan Ballıkayalılar:1
Hasan UÇAR Ali Hediyenin Hasanın
Denizli’de Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Hüseyin ÇELİK Mehmet Alöğün
İstanbul’da Oturan Ballıkayalılar:82
1. Cavidan AKBABA Abidin Ağbaba
2. Cafer ARI Hüseyin Emiriseyin
3. İlker ARI Cafer Emiriseynin
4. Muhammet ARI Hüseyin Emiriseyin
5. Hüseyin BAŞARAN Mustafa Aşığın
6. Mustafa BAŞARAN Yusuf Aşık Yusup
7. Selahattin BAŞARAN Mustafa Aşığın
8. Yusuf BAŞARAN Mustafa Aşığın
9. Alekber ÇELİK Hüseyin Alöğün
10. Ali ÇELİK Mehmet Alöğün
11. Devrim ÇELİK Hasan Alöğün Hiseynin
12. Hasan ÇELİK Hüseyin Alöğün
13. Hasan ÇELİK Mehmet Alöğün
14. Kazım ÇELİK Hüseyin Alöğün
15. Mehmet ÇELİK Mustaf Haççöğün
16. Taylan ÇELİK Hasan Alöğün
17. Ali Naci EROL İbrahim Külüğün
18. Cafer EROL İbrahim Külüğün
19. Halil EROL İbrahim Külüğün
20. Mustafa EROL İbrahim Külüğün
21. Yusuf EROL İbrahim Külüğün
22. Hüseyin FIRAT Abidin Küllöğün
23. Mustafa FIRAT Abidin Küllöğün
24. Abidin GÜNER Hacı Kapığranın
25. İbrahim GÜNER Hacı Kapığranın
26. Tuncay GÜNER Abidin Kapığranın
27. Tuncer GÜNER Abidin Hacıdellöğ
28. Erdal KOÇ Seyfi Deloğlanın
29. Erdinç KOÇ Haceli Köriseynin
30. Haceli KOÇ Garip Hüsünün
31. Haceli KOÇ Hüseyin Çerçinin
32. Hüseyin KOÇ Mustafa Çerkezin
33. İsmail KOÇ Mustafa Çerkezin
34. Seyfi KOÇ Abbas Deloğlan
35. Süleyman KOÇ Paşa Hasiğin
36. Erhan KOÇ Seyfi Deloğlanın
37. Erdal KOÇ Seyfi Deloğlanın
38. Cafer KOÇ Seyfi Deloğlanın
39. Bülent KÖSE Hüseyin Cacoğun
40. Elif KÖSE Hasan Cacoğ
41. 81. Ergül KÖSE İsmail/cacoğun
42. Ersin KÖSE İsmail/cacoğun
43. İsmail KÖSE Hasan Cacoğ
44. Abidin KUTLU Hüseyin Aşeyin
45. Ali KUTLU Süleyman Hacanın
46. Fatma KUTLU Hacı Hacaa
47. Hacı Ali KUTLU Cafer Ayıbın
48. Tansel KUTLU Ali Sağır Ali
49. Yusuf KUTLU Hacı Hacaa
50. Haydar OKTAY Hüseyin Culuk
51. Aysel ÖZTÜRK Abidin Eğirtmen
52. Alekber ÖZTÜRK Hasan Yemeninin
53. Ali ÖZTÜRK Süleyman Gariseynin
54. Aygül ÖZTÜRK Ali Alefendi
55. Ayhan ÖZTÜRK Yusuf Yemeninin
56. Birol ÖZTÜRK Abbas Eğitmen
57. Hasan ÖZTÜRK Süleyman Kör Sülü
58. Hasan ÖZTÜRK Haydar Yemenninin
59. Haydar ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
60. Hüseyin ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
61. İbrahim ÖZTÜRK Hasan Yemenninin
62. Muhammet ÖZTÜRK Hüseyin Yemenninin
63. Nurettin ÖZTÜRK Haydar Başöğün
64. Tasvir ÖZTÜRK Yusuf Yemennin
65. Serkan ÖZTÜRK Hüseyin Göğcülünün
66. Soner ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
67. Yusuf ÖZTÜRK Efendi Vezik
68. Yusuf ÖZTÜRK Haydar Yemenninin
69. Garip UÇAR Ali Alicik
70. İbrahim UÇAR Ali Alicik
71. Paşa UÇAR İbrahim Aliciğn
72. Ali UÇAR İbrahim Aliciğn
73. Ali UÇAR Garip Aliciğn
74. Mehmet UÇAR Garip Aliciğn
75. Ali (Satı) YALÇIN Yusuf Ebilenin
76. Altan YALÇIN İbrahim Deliseyn
77. Erdal YALÇIN İbrahim Deliseyn
78. Hüseyin YALÇIN Süleyman Topdede
79. Haluk YILDIRIM İsmail Abışdedenin
80. İsmail YILDIRIM Ali Abışdedenin
81. Mustafa YILMAZ Minnet Polis
82. M. Sedat YILMAZ Mustafa Minnetin
İzmir’de Oturan Ballıkayalılar: 18
1. Kemal ÇELİK Abidin Mınmınoğun
2. Hasan FIRAT Ali Küllöğün
3. Abidin KOÇ Hacı Çerkez
4. Kemal KOÇ Abbas Çerçinin
5. Kemal KOÇ Seyfi Hasiğin
6. Seyfi (Fatma) KOÇ Hasan Hasik
7. Tumay KOÇ Abidin Çerkezin
8. Erdoğan KÖSE İsmail Cacoğun
9. Ali ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
10. Hasan ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
11. Hüseyin ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
12. Sıdıka ÖZTÜRK Abidin Eğirtmenin
13. Zafer ÖZTÜRK Kemal Eğirtmenin
14. Abidin YALÇIN Süleyman Topdede
15. Alekber YALÇIN Ali Hasinin
16. Ali YALÇIN Hüseyin Deliseyn
17. Cafer YALÇIN Ali Hasinin
18. Kıymet YILMAZ Haceli Dede
Kocaeli’de Oturan Ballıkayalılar:1
1. Alekber KOÇ İbrahim İncir
Malatya’da Oturan Ballıkayalılar:40
1. Hüseyin ARI Hacı Osmanın
2. Musa ARI Murtaza Osmanın
3. Mustafa ARI Hüseyin Emirseyin
4. Abidin ATALAY Hüseyin Telöğün
5. Ali ÇAKIR Abidin Kürtasanın
6. Vahap ÇAKIR Cuma Kör abdılla
7. Rıza ÇAKIR Yusuf Meyreyin
8. Mehmet ÇELİK Ali Alöğ
9. Merdan ÇELİK Mustafa Mınmınoğun
10. Bayram FIRAT Ali Küllöğün
11. Yusuf FIRAT Cuma Cümük
12. Necdet GÜNER Abidin Karoğlan
13. Ali Asgar KOÇ Hüseyin Hacelemminin
14. Hasan KOÇ Abidin Cangılının
15. Hasan Basri KOÇ Hüseyin Medigöğün
16. Şadiye KOÇ Garip Medigöğün
17. Hüseyin KOÇ Ali Deloğlanın
18. Mustafa KOÇ Hacı Çerkez
19. Sultan KOÇ Hasan Gılıh
20. Yusuf KOÇ Abidin Cangılının
21. Abbas KÖSE Hasan Cacoğ
22. Timur OKTAY Muharrem Culukların
23. Vehbiye OĞUZTÜRK Emiriseyin
24. Sabriye ÖZTÜRK Abidin Gığış
25. Süleyman ÖZEROL Hasan Dıdının
26. Ali Naci ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
27. Başöğ ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
28. Cafer ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
29. ÖZTÜRK Mahmut Başöğün
30. Zafer ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
31. Hüseyin ŞAHİN Süleyman Usta
32. Yüksel ŞAHİN Cuma İmamdede
33. Adnan UÇAR İsmail Aynışanın
34. Ali UÇAR Hasan İsgöğün
35. Hasan UÇAR İsmail İsgöğ
36. Vahap UÇAR Aziz Azzöğ
37. Hüseyin YALÇIN Mehmet Fanının
38. Süleyman YALÇIN Mahmut Fanı
39. Kenan YILDIRIM Süleyman Abışdedenin
40. Süleyman YILDIRIM Ali Abışdedenin
Manisa’da Oturan Ballıkayalılar: 5
1. Aytekin KOÇ Bektaş Gılığın
2. Kibriye KOÇ Abidin Ağadöğ
3. Turgay KOÇ Bektaş Gılığın
4. Yüksel KOÇ Yusuf Gılığın
5. Ahmet ÖZTÜRK Hüseyin Gariseyin
Mersin’de Oturan Ballıkayalılar: 7
1. Ali ÇAKIR Yusuf Meyreyin
2. Erdal Koca ERDAL Ali Alöğ Dede
3. Fikret ÇELİK Erdal Koca Alöğün
4. Hikmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
5. İsmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
6. Timur FIRAT Hüseyin Küllöğün
7. Seyfi YALÇIN Süleyman Topdede
Muğla’da Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Ali Asgar UÇAR Hasan İsgöğün
2. Erdoğan OKTAY Avni Farazanın
Sinop’ta Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Bayram BAŞARAN Yusuf Aşığın
Tekirdağ’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Yusuf ÖZEROL Hasan Dıdının
Van’da Oturan Ballıkayalılar: 1
Hüseyin Oktay Timur Culuk Hüseyin
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Amerika Birleşik Devletleri’nde Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Bilgehan YALÇIN Abidin Topdede
Almanya’da Oturan Ballıkayalılar: 30
1. Ali ARI Murtaza Osmanın
2. Burhan ÇELİK Mustafa Mınmınoğ
3. Ali ERCAN Hüseyin Çorlunun
4. Hasan ERCAN Hüseyin Çorlunun
5. İbrahim ERCAN Hüseyin Çorlunun
6. Mustafa FIRAT Ali Küllöğün
7. Müslüm GÜNER Eyüp Yuğlunun
8. Niyazi GÜNER Hüseyin Cin
9. Rıfat GÜNER Hacı Kapığranın
10. Metehan GÜNER ?
11. Ali KOCAMAN Hüseyin Kılıcali
12. Mustafa KOCAMAN Ali Kılıcali
13. İsmail KOÇ Hacı Çerkez
14. Mustafa KOÇ Hasan Ağadöğün
15. Kamber KUTLU Hacı Kamberin
16. Hasan KUTLU Kamber Hacaanın
17. Abdullah ÖZTÜRK İsmail Başöğün
18. Alekber ÖZTÜRK Abdullah Başöğün
19. Ali ÖZTÜRK Paşa Hoca
20. Ali ÖZTÜRK Abidin Eğirtmen
21. Ali Naci ÖZTÜRK Hüseyin Alefendi
22. Cafer ÖZTÜRK Süleyman Başöğ
23. Cengiz ÖZTÜRK Paşa Başöğ
24. Hüseyin ÖZTÜRK Ali Alefendinin
25. Süleyman ÖZTÜRK İsmail Başöğün
26. Yusuf ÖZTÜRK Süleyman Başöğü
27. Atilla YALÇIN İbrahim Deliseyn
28. Ayhan YALÇIN Süleyman Topdede
29. Hasan YALÇIN Mehmet Fanının
30. İbrahim YALÇIN Hüseyin Deliseyin
Avustralya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Ahmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
Avusturya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Hasan KOÇ Ali Deloğlanın
Hollanda’da Oturan Ballıkayalılar: 4
1. Erdal UÇAR Hüseyin Karelifin
2. Hüseyin UÇAR Hüseyin Karelifin
3. Serdar UÇAR Hüseyin Karelifin
4. Şenol UÇAR Hüseyin Karelifin
İngiltere’de Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Oktay KOÇ Hüseyin Hüsü
İsviçre’de Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Muzaffer ÖZTÜRK Hüseyin Yeşil
2. Tahsin ÖZTÜRK Hüseyin Yeşil
Kazakistan’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Deniz ÇELİK Hasan Alöğün Hiseynin
Kıbrıs’ta Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Esin (Sırrı) FIRAT Cuma Cümük
2. Vedat FIRAT Sırrı Cümüğün

“SÖYLENCEDEN GERÇEĞE…”

Standart

“SÖYLENCEDEN GERÇEĞE…”

1. Uluslararası Şah İbrahim Veli Bilgi Şöleni Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Yazar

Mezirme’den Bicir’e giden gruptan olan Hasan Gazi Öğütçü Almanya’da bulunuyor. 2006 yılında orada Alevilik üzerine bir etkinlik düzenlemişti. İki yılı aşkın bir süre önce Malatya’da görüştüğümüzde Heidelberg Üniversitesinin bir projesinden söz etmiş, daha sonraki zamanlarda sıkça arayarak proje ile ilgili gelişmeleri anlatmıştı. 2010 yazında Ballıkaya’ya geldi, muhtar ve dernek yönetimi ile görüştü ve yaklaşık 14 ay sonra gerçekleştirilmesi düşünülen proje ile ilgili bilgiler verdi. Almanya’dan Şah İbrahim Veli Alevi Eğitim Merkezi, Heidelberg Üniversitesi ve Sanderforschungbereich 619 kuruluşlarının düzenlediği etkinliğe Almanya, İngiltere ve Fransa’dan ve Türkiye’den katılımcılar olacağı, İnönü Üniversitesinin de ev sahipliği ile destek verdiği bilgi şöleninin üç günlük etkinliklerle tamamlanacağını belirtti. 29 Eylül 2011 Perşembe günü Kuluncak ilçesi Bicir köyünde açılış, 30 Eylül 2011 Cuma günü Malatya İnönü Üniversitesinde bilgi şöleni, 1 Ekim 2011 Cumartesi günü Hekimhan Ballıkaya köyünde cem töreni. Ballıkaya’da gerçekleştirilecek olan cem töreni ve beraberinde yapılması gerekenler tartışıldı. Kış ve bahar boyu süren telefon görüşmelerimizde sürekli bilgi veren Hasan Gazi Öğütçü katılacak bilim adamlarıyla görüşmelerin, Almanya’daki hazırlıkların sürdüğünü, bilgilendirmenin de sürekli olacağını belirtti. 2011 Temmuzdan itibaren bilgilendirmeleri basınla da paylaşmaya başladık. Bu arada katılımcıların ABD, Almanya, İngiltere, Pakistan, İsveç, Norveç, İran ve Türkiye’den olması kesinlik kazandı. Eylül ayında Malatya’ya gelen Hasan Gazi Öğütçü Malatya’da valilik ve üniversite ile görüşmelerini tamamladı ve basına bilgi verildi. 21 Eylül günü İnönü Üniversitesinden katılımcılara “yeterli sayıda bildiri özeti gelmediği” gerekçesiyle bilgi şöleninin ertelendiği bildirildi. 27 Eylül günü Ballıkaya’ya gelerek gelişmeler hakkında bilgi veren Öğütçü, üniversitenin tek başına karar verme yetkisi olmadığını, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinin kiralandığını, konaklama yerlerinin de ayarlandığını, diğer gelişmeleri ve hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Diğer yandan asıl gerekçenin “katılımcıların akademik düzeylerinin yüksek olmayışı” olduğu dile getirildi. 29 Eylül 2011, Perşembe, Kuluncak Bicir Köyü, Saat 13.00: Açılış yapıldı, katılımcılar kendilerini tanıttılar, müzik ev semah gösterileri yapıldı. 29 Eylül 2011, Cuma, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi, Saat 09.30: 1. Uluslararası Şah İbrahim Veli Sempozyumunda 6 ülkeden katılımcılar 17 bildiri sundular. 1 Ekim 2011, Cumartesi, Hekimhan Balıklaya köyü, Saat 13: Ballıkaya köyü, Karadirek Tekkesi tanıtımı yapıldı ve cem töreni gerçekleştirildi. 3 Ekim 2001 Pazartesi, Sonuç Bildirgesi: Hasan Gazi Öğütçü Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Dr. Robert Langer ve Dr. Hasan Ali Khan ile birlikte sonuç bildirgesini basına duyurdu. 1. Uluslar arası Şah İbrahim Veli Sempozyumunun üç yıl içinde daha geniş katılımlı düzenleneceği belirtildi. 1. Uluslar arası Şah İbrahim Veli Sempozyuma katılan Almanya Heidelberg Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Robert Langer ve Pakistan uyruklu İngiltere Londra Üniversitesinden Dr. Hasan Ali Khan’la birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen sempozyumun genel koordinatörü Hasan Gazi Öğütçü, bilgi şöleni çerçevesinde üç gün etkinlik düzenlendiğini söyledi. Sempozyuma 6 ülkeden katılımcıların yer aldığını ve 17 bildiri sunulduğunu söyleyen Öğütçü, Malatya’nın Kuluncak ilçesi Bicir köyünde Hekimhan ilçesinde de etkinlikler yapıldığını bildirdi. Hasan Öğütçü “Alevi Çalıştayı” ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de “Yazı üzerinde kalan çalıştaydan memnun değiliz. Alevilerin hakları anayasal güvence altına alınmalıdır. Camiler gibi cem evleri de denk olmalı. Yeni anayasada bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Almanya Hedelberg Üniveristesi öğretim görevlisi Robert Langer ve Pakistan uyruklu İngiltere Londra Üniversitesinde Dr. Hasan Ali Khan da sempozyumun son derece yararlı geçtiğini dile getirdiler. Malatya basınında böyle yer alan sonuç bildirgesinde Şah İbrahim Ocağı Ballıkaya’nın adının geçmemesi dikkat çekti. Bilgi Şöleni Hakkında… Otuz yıla yakın bir süreden beri Balıklaya köyü ile ilgili derleme ve araştırma çalışmalarımı “Yenilenen Köy Balıklaya” adı altında topladım. Bu çalışmam ile Ballıkaya’yı Hekimhan ve Arguvan ilçeleri arasından alarak ülkemizde ve dünyada tanıtmayı amaçladım. Dolayısıyla bu etkinlikte de Ballıkaya köyünün ve Karadirek Tekkesinin tanıtımını yaptım. Üç günlük etkinlikler dizisi için düzenleyicilerin, katılımcıların ve izleyicilerin mutlaka kendilerine göre değerlendirmeler yaptıkları bir gerçek. Bana göre 1. Uluslararası Şah İbrahim Veli kültürel etkinliği Şah İbrahim, Şah İbrahim Veli Ocağı ve Ballıkaya için oldukça olumlu ve önemli bir etkinlikler dizisi oldu. Yeni dostluklar kurulması, yeni arkadaşlar edinilmesi ve yeni bilgiler edinmemiz açısından da yararlı oldu. Özellikle benim için ayrı bir önem taşıyor. Bu etkinlik hem amacıma ulaşmamda bir araç, hem de anlatımlara dayalı yıllardır süren derlemelerimin bir tür onaylanması oldu ve “söylenceden gerçeğe” olgusunun ortaya konulmasını gerçekleştirdi.
Gözlemlerim, izlenimlerim ve aldığım notlar ışığında bazı değerlendirmeleri sıralamak istiyorum.
* Şah İbrahim Velinin ve Şah İbrahim Veli Ocağının altı yüz yıl önce Anadolu Aleviliği yani Kızılbaşlığın temelini oluşturduğu ve yapılandırdığı ortaya konuldu.
* Anadolu Aleviliğinin yapılanmasında Şah Safi Buyruğu’nun öğreti temelini oluşturduğu; Şah Safi, Hace Ali, Şah İbrahim ve Şeyh Cüneyd dönemlerinin Kızılbaşlığın yapılandığı ve yayıldığı dönem olarak vurgulandı.
* Şah İbrahim Veli Ocağı, merkezi otorite ve Sünnilikle uzlaşan dönemin Hacı Bektaş Ocağına alternatif olarak değerlendirildi.
* Suriye’den Karadeniz’e, Malatya’dan Ege’ye kadar uzanan geniş alanda talipleri bulunan Şah İbrahim Veli’nin İran, Irak ve Suriye’de bulunan İbrahimiler ile Ehlihakların da piri olduğu; dolayısıyla bazı İran kaynaklarının “birinci elden” ilk kez kamuoyuna sunulduğu gerçeği ile karşılaştık.
* Bilgi, şöleninde sıkça vurgulanan “Tarihsel arka plan”da Anadolu Aleviliğini göz ardı edildiği, dolayısıyla Şah İbrahim Veli’nin kimliği ve kişiliği konusunun da göz ardı edildiği; aslında bunun çok önemli bir konu olduğu dile getirildi.
* “Ocak” kavramı, ocak sitemi ve ocaklar hakkında bilgiler verildi.
* Devletin ve iktidarın Aleviliğe bakış açısı ile ilgili çeşitli görüşler dile getirildi.
* Üç yıl sonra yine bir bilgi şöleni düzenlenmesi sonuç bildirgesinde yer aldı.
MALATYA HABER (www.malatyahaber.com): 16 Ekim 2011, Pazar 

1. ULUSLARARASI ŞAH İBRAHİM VELİ SEMPOZYUMU; BALLIKAYA’DA CEM TÖRENİ

Standart

1. ULUSLARARASI ŞAH İBRAHİM VELİ SEMPOZYUMU; BALLIKAYA’DA CEM TÖRENİ

Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Gazeteci

“1. Uluslararası Şah İbrahim Veli Sempozyumu” etkinlikleri çerçevesinde; 29 Eylül 2011 Perşembe günü Bicir köyünde açılış yapıldı, 30 Eylül 2011 Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde sempozyum, üçüncü gün 1 Ekim 2011 cumartesi Şah İbrahim Ocağı merkezi Ballıkaya’da cem töreni gerçekleştirildi.
Fethiye Beldesine ve Arguvan’a uğrayan konuşmacılar ve diğer konuklar Hekimhan ilçesine bağlı Şah İbrahim Ocağının merkezi Ballıkaya köyüne geldiler. Ballıkaya’nın eski yerleşim yerinde Süleyman Özerol Tarafından Karadirek tekkesi ile ilgili konuşma yapıldı. Vayloğ dede türbesi ziyaret edildikten sonra cem töreni gerçekleştirildi. İğdir, Başkavak, Arguvan’ın birçok köyünden, Malatya, Hekimhan, Arguvan, Kuluncak merkezlerinden ve bazı köylerden gelenler de oldu.
Ali Ercan’ın Konuşması ve Diğer…
Sunuculuğu Ali Ercan yaptı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ali Ercan’ın konuşması…
Merhaba Değerli Konuklar
Sizleri Anadolu’ya, İran’a, Irak’a, Suriye’ye hatta Balkanlara kadar ışık yaymış olan Şah İbrahim Veli inanç ocağının merkezi erenler köyü Mezirme adına yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz!
Değerli dostlar Mezirme Bicir köyleri tarihi günler yaşıyor. Sadece Mezirme-Bicir değil Şah İbrahim Veli Ocağına bağlı yakın bütün köyler, kasabalar ve şehirler tarihi bir gün yaşıyorlar.
Yakşalık 600 yıldan beri sadece sözlü olarak yaşatılan bu ocak artık bilimin ellerine emanet. Bildiğiniz gibi üç günden bu yana dünyanın değişik ülkelerinden gelen 20 kadar bilim insanı bu ocağı düzenlenen bilgi şöleni sayesinde inanç tarihimizin derinliklerine doğru bir yolculuk yapma ve bilmediğimiz birçok konuda aydınlanma fırsatı yakaladık. Dileğimiz bu çalışmaların devamının gelmesi…
Yapılan bu güzel çalışmalardan ötürü bilgi şöleninin fikir babası ve genele koordinatör Sayın Hasan Gazi Öğütçü’ye ve yurt içinden ve yurt dışından değerli zamanlarını ayırıp gelen ve bize ışık saçan bilim adamlarımıza Şah İbrahim Veli Ocağı adına teşekkür ediyorum.
Ali Ercan konuşmalar sırasında Ballıkaya ve Şah İbrahim ocağı ile ilgili şiirlerden dörtlükler de sundu. Bunları doğru biçimleriyle sunuyorum.

*

Şah Safının Gediğine çıkınca
Devah eylen Mezirme’ye varınca
Erdebil’in gonca gülü kokunca
Devah eylen Mezirme’ye varınca

***
Şah Veli Dedemin Ballıkayası
Katara çekilmiş tülü mayası
Kerbela’da yatan kerem ağası
Gel bize yetik ol Şah Veli Dedem

*

Bir başka şiir Kul Mustafa’dan:
Muhammet Ali’dir kalbin durağı
Hü deyince yakın eder ırağı
Severseniz Sultan Karadireği
Erler himmet edin eğlemen bizi

 

Yüksek uçan(ı) endirirler havadan
Keramet gösterdi Ballıkaya’dan
Mustafa’yı unutmayın duadan
Erler himmet edin eğlemen bizi

 

Sempozyuma katılan birçok bilim adamı ve diğer konuklar Ballıkaya’da da bulundu. Prof. Dr. Michael Ursinus, Dr. Robert Langer, Hasan Gazi Öğütçü, Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Antalya) , Dr. İsmail Kaygusuz (London), Dr. Hasan Ali Khan (Karachi, Pakistan), McElwain Thomas (Stocholm, İsveç), Ass. Prof. Harun Yıldız (Samsun), Süleyman Özerol (Malatya), Dr. Esedabad Ali Soltani (Tahran), Esedebad Ekrem (İran), Esra Doğan, M.A. (Tahran), Beatrikks…
Hekimhan Belediye Başkanı M. Sait Özoğlu, Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Mengüç, Hekimhan İlçe Garnizon Komutanı Hüseyin Kaymak, Dede Mehmet Yaman, Bicir Köyü Kültür Derneği Başkanı Cuma Göbel, Mahurt Üniversitesi Dil Bil. Böl. Özlem Öğütçü, İsrail’den Tamara Kratz, Şahkulu Dernek Başkanı Mehmet Çamur, Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüsniye Takmaz, cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Malatya Şube Başkanı Nesrin Yıldırım…
Köyün eski yerleşim yeri gezildi. Ağpuğar çeşmesi incelendi ve tanıtıldı. Karadireğin eski köyde bulunduğu yere gidildi. Araştırmacı-Gazeteci Süleyman Özerol Ballıkaya köyü ve Karadirek hakkında bilgiler verdi.
Yusuf Başaran bağlama ile deyişler çalıp söyledi.
Ballıkaya Köyü Muhtar Abidin Koç ile Ballıkaya Köyü Dernek Başkanı Yardımcısı Mustafa Arı konuşmalarını yaptılar. Süleyman Özerol tarafından köyün tarihçesi ve genel ile ilgili bilgiler verdi. Bicirli genç Mehmet Şahin Kerbela Mersiyesi şiirini okudu. Hasan Gazi Öğütçü, amaçları ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verdi. Karadirek Cem Evi yazlık yemekhanesinde düzenlenen konuşmalarda katılımcılar kendilerini tanıtarak görüşlerini dile getirdiler. Konuk bilim adamları konuşmalarıyla kendilerini tanıtarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bunlardan bazılarını örnek olarak vermek istiyorum:
Prof. Dr. Fuat Bozkurt: Ben de Mezirmeliyim. Dede ocağında olmaktan mutluyum.
Beatriks: İşimiz araba tamircisinin işi gibi değil. Berber saçı düzensiz keser, sonra saç uzar, düzelir. Ama bizim işimizde yanlış yapma tamir edilmez sonuçlar doğurur.
Prof. Dr. Michael Ursinus: ilk radyo, ilk kilit taş yapım tarihi gibi ilklerin belirlenmesi…
Cem Töreni
Cem töreni Âşık Yusuf Başaran’ın torunu, Âşık Mustafa Başaran’ın oğlu Yusuf Başaran tarafından yürütüldü. Ali Yalçın da cem dualarını yaptı. Karadirek Yazlık Yemekhanesinde düzenlenen cem töreninde Mahmut Öztürk, H. Basri Takmaz, Mustafa Takmaz ve Hüseyin Şahin semah döndüler. Konuklardan da semaha katılanlar oldu.
Ali Yalçın’ın duasının ardından cem töreni sona erdi.
Kaymakamın Konuşması
Kaymakam ve eşi saat cem töreninin sonlarına doğru katıldılar. Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Kaymakam Nurettin Dayan, birlik ve beraberliğin önemine değindi. “Ballıkaya bugün uluslar arası bir organizasyonu gerçekleştirdi” diyen Dayan, böyle bir organizasyonun ilçelerde bile yapılamadığını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni etkinliklerde buluşmak dileğiyle konuşmasını sona erdirdi.
Cem töreninden sonra yemek verildi ve etkinlik sona erdi.

VALİ VE KAYMAKAM BALLIKAYA KÖYÜNDEYDİ

Standart

VALİ VE KAYMAKAM BALLIKAYA KÖYÜNDEYDİ

Süleyman ÖZEROL

Malatya Valisi Ulvi Saran ve Hekimhan Kaymakamı Nurettin Dayan Hekimhan Ballıkaya köyünü ziyaret ettiler.
Malatya Valisi Ulvi Saran, Hekimhan Kaymakamı Nurettin Dayan ve beraberindekiler 18 Eylül 2011 Pazar günü Ballıkaya köyünü ziyaret ettiler. Güzelyurt Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Uluslararası Şah İbrahim Veli Bilgi Şöleni düzenleyicisi Hasan Gazi Öğütçü de bulundular.
Saat 16.30 sıralarında M. Seyfi Oktay bulvarında karşılanan konuklar Karadirek Cem Kültür Evi Yazlık Yemekhanesinde ağırlandılar. Ballıkaya köyü Muhtarı Abidin Koç konuşmasında köyün genel tanıtımını yaptı ve sorunlarını dile getirdi.
* Ana caddeye kilit taş döşenmesinin tamamlanması
* Yamaç paraşütçülüğü
* Arcılığın geliştirilmesi için destek verilmesi, yayla yollarının açılması
* Muroğlar ve Çeki mezralarımızın ana yola asfaltla bağlanması
* Çeki mezramızın su sorunun giderilmesi
Yamaç paraşütçülüğü konusu geçince vali ve kaymakam hemen arkalarında bulunan sıra kayaları ilgi ile izlediler.
Vali Saral’a günün anısına tarih düşülmüş işlemeli bakır sini armağan edildi. Kaymakam Nurettin Dayan sundu.
“Önce fotoğraflardan gördüğüm Ballıkaya son derece temiz, derli toplu. Okuyan aydın insanların bulunduğu köyünüzü tanımış oldum. Şah İbrahim Veli Sempozyumu da yakında yapılacak. Doğal güzellik olarak 100 köy arasında hatırda kalacak özellikleri var, unutulmaz. Biz de elimizden geldiği kadar hizmetlerimizi yapacağız” diyen Vali Saran hizmetlerin tamamının birden olamayacağını ağaçlandırma yapılması gerektiğini, yamaç paraşütü, arıcılık ve yayla yolu ile mezraların sorunlarının programlara alınarak çözülebileceğini dile getirdi.
Muhtar Abidin Koç’un, “Ana caddeyi kilit taşı yaparsanız, biz de diğer tüm cadde ve sokakları döşeyeceğiz” talebi olumlu karşılandı.
Kaymakam Nurettin Dayan konuşmasında, ”Devlet-vatandaş işbirliğine yatkın olan, çalışkan köyüm” diye nitelendirdi Ballıkaya’yı. Ağaçlandırma, arıcılık ve bağlı olarak yayla yollarının yapılması konularının köy için önemli olduğunu diğer sorunların da programa alınmak suretiyle çözülmeye çalışılacağını söyledi.
Konuklar birlikte Karadirek Cem Evi ve kütüphanesi ile Atatürk Parkını gezdiler. Davul zurna eşliğinde karşılandıkları gibi davul zurna eşliğinde de uğurlandılar.
Muhtar Abidin Koç, vali ve kaymakamın ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirtti.

MALATYA-HEKİMHAN BALLIKAYA KÖYÜNDEN “ABDAL MUSA” VE “ABDAL MUSA KURBANI” İLE İLGİLİ DERLEMELER

Standart

MALATYA-HEKİMHAN BALLIKAYA KÖYÜNDEN “ABDAL MUSA” VE “ABDAL MUSA KURBANI” İLE İLGİLİ DERLEMELER

 Süleyman ÖZEROL

Ballıkaya Köyünde 27 Ağustos 2011 Günü Abdal Musa Toplayanlar

*

1. Abdal Musa Hakkında Özet Bilgiler:

Abdal Musa’nın yaşamı ile ilgili bilgileri özet olarak şöyle sunabiliriz:

1296 yılında doğduğu, Horasan’ın Hoy kentinden olduğu, sonradan Azerbaycan’a ve Anadolu’ya geldiği;

Ahmet Yesevi halifelerinden sayıldığı, soyunun Hz. Muhammed’e dayandığı, soyca Hacı Bektaş veli ile aynı koldan geldiği; Osman ve Orhan gazi dönemlerinde yeniçerilerle bağlantısı olduğu, savaşlara katıldığı -Hatta Bursa’nın alınmasında bulunduğu-, Ahi geleneğine sahip olduğu;

Antalya/Elmalı’nın Tekke/Akçainiş köyünde bulunan dergâhının ilk dört Bektaşi tekkesinden biri olduğu, Kaygusuz Abdal’ın bu tekkeye 40 yıl hizmet ettiği;

Hacı Bektaş Veli’nin gözcülerinden olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilir.

Yaşamı ile ilgili bilgilerin yanında hakkında birçok söylence de vardır.

Bektaşilikteki 12 posttan biri de Abdal Musa Sultan Postu’dur.

 2. Ballıkaya’da Abdal Musa İle İlgili Derlemeler:

 2.1. Ballıkaya Köyü Hakkında Genel Bilgiler:

 Ballıkaya, Hekimhan ilçesine bağlı, Hekimhan-Arguvan karayolu üzerinde orta noktada bulunan bir köydür. Mıroğlar ve Çeki mezraları vardır. Doğusunda Mıroğlar, Kuşu Köyü, güneydoğusunda Çeki, güneyinde Başkavak köyü, batısında İğdir köyü, kuzeyinde Ayranca Dağları bulunmaktadır. Mezirme Deresi ve Avşar Çayı önemli akarsularıdır. Alaçayır, Kayabaşı, Darıderesi, Horunoğlu yöreleri yayla olarak kullanılmıştır. Çevresi, meşe ağaçlarının çoğunlukta olduğu, yer yer de ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlarla kaplıdır. Anlatımlara göre; Mezere adıyla anılırken Merzeme,  Mezdirme, daha sonra da Mezirme biçimini alan adının “Mezra”dan geldiği öne sürülür. Köyün kuzeyini baştanbaşa kuşatan kaya kuşağının ortasında ve 35-40 yıl öncesine kadar bal bulunan Ballıkaya’dan adı alınarak altmışlı yılların başında Ballıkaya olmuştur.

XIII. Yüzyılda yöreye ilk yerleşenler olarak ileri sürülenler, Türkler adıyla anılmaktadır. XIV. Yüzyılda yörede Çolakoğlu, Gilikoğlu, Küroğlu, Bıyıkoğlu, Horunoğlu, Korukoğlu adlı derebeylerinin yaşadığı ayrı bir savdır. XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında (1694 İskân Yasası-Lale Devri) İran-Erdebil’den Şah Veli’nin geldiği; 1820’li yıllarda Keskin’den İpşirağalar, Abidinağalar, Alağaların, daha sonra da Kıllılar, Velağalar ve Kamberağaların geldiği ve yerleşimin tamamlandığı öne sürülür. Köyün tarihi ile ilgili belgesel bilgiler yeni ortaya çıkmaktadır. Kanuni döneminde (1560) 21 hane, 1894-1895 Namuret-ül Aziz Salnamelerine göre 32 hane ve 252 nüfusu ile Harput ili Keban ilçesi Arguvan nahiyesine bağlı olduğu görülen Mezirme, 1923 yılında Malatya il olunca Hekimhan ilçesine bağlanmıştır. Kırklı yıllara doğru devlet memuriyeti dolayısıyla iç ve dış göç yaşanmaya başlamıştır.

1926’da ilkokul, 1929’da jandarma karakolu (1979’da Hekimhan’a taşındı), 1965’te sağlıkocağı, 1966’da Atatürk büstü, 1985’te telefon (acente), 1986’da içme suyu şebekesi, 1987’de elektrik, 1991’de kanalizasyon, 1992’de otomatik telefon santraline kavuşmuştur. Yıllardır yaşanan yer kayması sonucu yetmişli yılların başında yeni yerleşim yeri sorunu gündeme gelmiş, çalışmalar başlatılmış ve 1983’te kesin karar verilmiştir. 1985 yılında 71 evin yapımına başlanmış, 1986-1987 yıllarında evler hak sahiplerine teslim edilmiştir. Talep üzerine iki katlı bu evlerin dışında prefabrik tek katli 43 ev 1990 yılında yapılmış ve böylece 114 ev ile “Yenilenen Köy Ballıkaya” kurulmuştur. Köy projesinde yer alan yapılanmalar sürmekte olup, 1998 yılında Hekimhan-Arguvan karayolu ile birlikte köy içi yolları da asfaltlanmıştır. Kayadibi (Duzdaşı) yöresinde yeniden kurulan Ballıkaya’nın eski yerleşim yeri 200-250 metre güneyde yıkıntı durumundadır.

Tarla tarımı ve hayvancılık hemen terk edilmiş, birer inek beslenmekte ve her şey kayısı için yapılmaktadır. Traktör fazla kullanılmamakta, öküz yerini ata bırakmıştır. Ormanı korumak ve geliştirmek amacıyla 1970 yılında kaldırılan keçi, yeni yerleşim yerine taşınıncaya kadar koyun, her evde tavuk beslenirken bugün bunlar beslenmemektedir.

Yetmişli yılların sonlarında Ballıkaya Sağlık Ocağı’nda doktorluk yapan Ali Osman Onat’ın dediği gibi, “Ballıkaya’nın yaşlısı çoktur, cahili yoktur!”. Halkın tamamına yakını okuryazar olup 1994’ten beri okulu kapalıdır. Hemen her devlet kademesinde çalışanları vardır. Milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan M. Seyfi Oktay, Em. Korgeneral Ali Yalçın Ballıkayalıdır. Yemenli Abidin, Vayloğ Dede (Mustafa Tuna), Divana Abidin (Abidin Tuna), Yusuf Ağa (Yusuf Öztürk) gibi tanınmış kişiler de vardır. Ahmet Öztürk, Mehmet Çelik, Süleyman Özerol, Hüseyin Başaran, Mustafa Başaran, Abbas Yıldırım kitaplarında Ballıkaya’dan söz eden Ballıkayalılardır. Ayrıca Prof. Dr. M. İlhan Başgöz ve M. Fuat Bozkurt ile Hamza Aksüt de yapıtlarında köyümüze yer vermişlerdir.

Türkmen gelenekleri varlığını sürdürmekte, Türkçe özgün yapısını korumaktadır. Alevilikteki dedelik kurumunun bir ocağı olan Şah İbrahim Veli Ocağı buradadır. Yeniliklere ve çağdaş gelişmelere açık bir toplum yapısı vardır. Arguvan-Çamşıhı türküleri, deyişler-duvazimamlar müzik dağarcığını oluşturmakta, hemen her evde saz çalan/çağıran bulunmaktadır. Âşık Yusuf (BAŞARAN) ve İmam Dede (ŞAHİN) âşıklık geleneğinin temsilcileri olarak çevrede tanınmışlardır. Âşık Yusuf’un oğlu Mustafa Başaran geleneği sürdürenlerdendir. Ruhi Su, Semahlar uzunçalarındaki semahların büyük bölümünü Ballıkaya’dan derlemiştir. Düğünlerde temel çalgılar davul-zurnadır. Bu konuda (zurna) akla İncir (İbrahim Koç) gelir. Halaylar, koloyunu en çok oynanan oyunlardır.

Dağlık bölgelerindeki kayaları, bu kayalardaki doğal ve tarihi mağaraları (Büyük Mağara, İki Ağızlı, Geyik Mağarası), Peribacaları, Karadirek Cem-Kültürevi, Akpınar Çeşmesi Ballıkaya’da tarihi ve turistik önem taşıyan yerler ve yapılardır. Dağ keçilerinin ve geyiklerin soyunun tükenmeye yüz tutması ise büyük kayıptır…

Bu özellikler ve güzellikler, sanayileşen ve çarpık bir solunum ortamının oluştuğu kentlerden uzakta yayla turizminin ortamını oluşturmaktadır.

 2.2. Ballıkaya’da Abdal Musa ve Abdal Musa Kurbanı İle İlgili Derlemeler:

 Ballıkaya’da Abdal Musa hakkında birçok söylence anlatılır. Günümüzde bazı yazarlar, Bosna’dan Azerbaycan’a dek geniş bir alanda adına kurbanlar kesilen ve cem yapılan Abdal Musa’nın bu yönüyle Hacı Bektaş Veli’den bile öne çıkarıldığını ileri sürerler. Bu görüşler ışığında, özellikle arkadaşım Hüseyin Şahin’in önerisi üzerine Ballıkaya’da yaptığım derlemelerden bazılarını özet olarak sunuyorum.

 2.2.1) Abdal Musa’nın Askerleri:

 “Kangal civarında Hargi Tuzlasında, düzlükte 80 tane kırmızı dikili taş vardır. Bu taşlara yörede “Abdal Musa’nın Askerleri” derler.

2.2.2) ”Git Abdal Musa”:

Bir köye gızamıh geliyi. Gızamıh, geldiği gibi çocuhlara heç aman vermeyi. Çocuhlar ölüyü. O köye bir dede geliyi. Dede dey ki;

“Burada İrbaham adında çoh seğdüğüm bir talibim varıdı. O görünürlerde yoh. Nerede?

Deyler ki;

“Dede, İrbaham’ın iki oğlu da gızamıhdan yatıyı. Köyde gızamıh var.”

Bu sırada görüm yapılmahdaymış. Tam görümün ortasında peyik salıylar, İrbaham geliyi. Dara duruyu, sazını eline alıyı, cemaatın alt başında dedenin garşısına oturuyu…

El aman dedik de düşdük desdine

Allah’ seversen get Abdal Mısa

Niyazım ver hırka ile postuna

Allah’ı seversen get Abdal Mısa

Er olanın yürekleri sızılar

Gabire goyuldu görpe guzular

Gerbela’da şehit düşen gaziler

Allah’ı seversen get Abdal Mısa

Nazar edip çitilleri gırdırdın

Gonca güle har düşürüp yandırdın

Çocuhları pek güççükgen öldürdün

Allah’ı seversen get Abdal Mısa

İBRAHİM’im eremedim bu sırra

Seversen Mevla’yı galma gusura

Yol verek Bağdad’ınan Mısır’a

Allah’ı seversen get Abdal Mısa

İrbaham’ın evlat acısı ilke söylediği bu deyiş, Abdal Mısa’ya gec galdığını, daha önce gelseydi daha iyi olacağını dile getiriyi. Orada bulunanlar -sofular- sıdk ile Allah’a niyaz ediyler. Onnarın iricası, yüzüsuyu hörmetiynen, Abdal Mısa’nın keremeti-mucizatıynan çocuklar eyi oluyu. Dışarıdan gelen bir çocuh şeyle dey:

“İrbaham Amca müjde! Çocuhlar ayıhdı, süt isteyler!”

Abdal Mısa’nın keremeti-mucizatı beyle…”

 2.2.3) Abdal Musa Kurbanı:

 Bir köyde toplanmışlar ve bir hak gurbanı yapmaya garar vermişler. Köy birliğiynen, gada bela gurbanı…

Köy birliğiynen gurbanı hazırlamışlar. Birden bir abdal çıhagelmiş. Gezici abdalmış bu. Gelmiş ki gazanlar gurulmuş, gayney… Sormuş:

“Bu nedir?”

Demişler ki;

“Biz köy birliğiynen bir gurban yapıyıh.”

Abdal dey ki;

“Benim adım Mısa. Ben beyle köy be köy geziyim. Bu gurbanın adını Abdal Mısa Gurbanı goyun. Her sene de bu gurbanı benim adımı anarah yapın.

Köylüler de gabulleniyler. Bu gurbanı her sene toplanıp yapıylar…

2.2.4) Abdal Musa Kurbanı:

Abdal Musa çevreyi gezerken cüzzam hastalığı gibi bir hastalık olduğunu görmüş. Bu hastalık çok can almış, birçok yöreye yayılmış. Hatta bizim buralarda “çarık çıkartmaz” diye bir hastalıktan söz edilir, onun gibi bir hastalık işte…

Abdal Musa’nın gezdiği yöreler itikatlı olduğundan Abdal Musa’ya şöyle demişler:

“Aman Abdal Musa Hazretleri! Bu afeti üzerimizden at, sana her sene kurbanlar keselim. İkrarımız olsun.”

Bunun üzerine Abdal Musa hazretleri Allah’a dua etmiş. Yalvarmış, yakarmış. Bu duaların üzerine hastalık iyi olmuş. Her tarafta bir ferahlama olmuş. Nereye vardıysa bu afet yok olmuş…

O günden bugüne kadar Abdal Musa kurbanı yapılmaktadır…

Bu anlatımlar dışında “Solak Değirmen”, “Uçansu”, “Kaygusuz Abdal’ın Geyik Donuna Girmesi” söylenceleri de derlemelerimiz arasında yer aldı. Bu söylenceler daha önceden bilinip yayınlandığından yeniden vermek gereğini duymadık.

3. Ballıkaya’da Abdal Musa Kurbanı Geleneği:

Her yıl kış başlangıcında genç-ihtiyar beş-on kişi bir araya gelir. Köyden un, bulgur, tuz, tereyağı, para gibi yiyecek malzemelerini toplanır. Her evden alınmasına özen gösterilir. Toplananlar bir yere birleştirilir, fazla olduğuna kanaat getirilenler satılır. Satılanların parası toplanan parayla birleştirilerek 3-4 tane davar ya da dana satın alınır. Bunlar kesilir, 3-5 kazan kurulur, bulgur ve etten oluşan pilav pişirilir. Pilavın hazırlanmasında herkes bir iş yapar. Kimisi su, kimisi odun getirir, kimisi kazanların altını yakar. Kimisi kapları hazırlar, kimisi evlerde pişirilip getirilen yufka ekmekleri düzenler. Böylece ortaklaşa yenilmek üzere dağıtıma hazırlanmış olur.

Birisi yüksek bir yere çıkarak, “Komşular lokma hazır, kabını alan gelsin!” diye bağırır. Bunu duyanlar kaplarını alarak kurbanın hazırlandığı yere gelirler. Yemek ev ve evlerdeki nüfusa göre dağıtılır. Yani, her ev kurbandan nüfusuna göre yararlanır. Yani, Eşit malzeme, eşit emek, eşit dağıtım ve eşit yemek…

Aynı günün akşamı Şah İbrahim Veli Dergâhı olan Karadirek’te cem (Abdal Musa Cemi) yapılır.

4. Yemek-Kurban Duası Örnekleri:

* Allah kabul eyleye.

* Allah Halil İbrahim bereketi vere.

* Her ne niyete ettinse, Allah muradını vere.

* Dola dökülmeye-Arta eksilmeye-Biz bir yedik -Allah bin vere

* İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynelabidin, İmam Musa Rıza, İmam Naki, İmam Taki, İmam Bakır, Caferi Sadık, İmam Hasanül Askeri, İmam Mehdi Sahip Zaman saklaya, bekleye, dilde dileğini, gönülde muradını vere. On İki İmam var eyleye!

* Allah Allah,

Lokmalar kabul ola, muratlar hâsıl ola. Yiyene halal, yedirene delil ola. Cennet taamı ola, guduret honu ola. Arta eksilmeye, daşa dökülmeye. Biz bir yedik, Allah bin vere. Hakkın divanına kaydola.  On İki İmam defterine yazıla. Dil bizden, kerem Ali’den. Gerçeğe hü!

* Allah Allah,

Mümine Nebi, Kerimi Ali, Pirimiz üstadımız Şah İbrahim Veli lokmanızı kabul eyleye. On İki İmam, On Dört Masumupak efendilerimizin hümmeti, bereketi üstünüzde hazır ve nazır ola. Gerçeğe hü!

* Elhamdülillah,

Ellezü kavlü teala, Rabbena, celeyana ve min müslümeyne.

Devamı devlet, kesiri rahmet, kabulü dua. Er Hak kabul eyleye.

* Elhamdülillah,

Nuri Hoda, Muhammet Mustafa, Aliyyel Mürteza, Hasan-ı Hulku Rıza, Hüseyn-i Kerbela,  İmam Zeynel Ali Aba, İmam Bakır, İmam Cafer-i Sadık, Musa-i Kazım, Şah-ı Horasan Garipler Ağası Musa Rıza, Muhammet Tağı, Şah Aliyyel Nağı, Hasan-ı Askeri, Mehdi-yi Sahip Zaman’ın hürmetine; Lokmalar kabul ola, muratlar hasıl ola… Yiyene helal, yedirene delil ola. Biz bir yedik Cena-bı Allah bin vere. Kerem Ali, gerçekler demine hü!

Kaynakça:

Musa SEYİRCİ: Abdal Musa Sultan, Der Yay., İstanbul 1991.

Süleyman ÖZEROL: “Yenilenen Köy Balıklaya”, Görüş Gazetesi (22 Ağustos 1988), Malatya.

Süleyman ÖZEROL: “Yenilenen Köy Balıklaya ve Ballıkaya’dan Derlemeler Üzerine”, Görüş Gazetesi (1-2-3 Kasım 1989), Malatya.

Kaynak Kişiler:

Hasan YILDIRIM: Hekimhan 1933 Ballıkaya Köyü, Çiftçi, Dede

Hasan ÖZEROL: Hekimhan 1934, Balıklaya Köyü, Çiftçi, Duvar Ustası

Abidin ÇELİK: Hekimhan 1901, Balıklaya Köyü, Çiftçi, Duvar Ustası

Abuseyif OKTAY: Ballıkaya Köyü Halkından, Çiftçi.

Mahmut ÖZTÜRK: Ballıkaya Köyü Halkından, Çiftçi